Misjon

Colombia

Colombia er kontrastenes land, med vakker natur og vakre mennesker, livsglede og kulturrikdom, side om side med fattigdom og dyp konflikt. Det Norske Misjonsforbund (DNM), som vår menighet er tilsluttet har arbeidet i Colombia siden 1981, og det er dette landet DNM har flest utsendte arbeidere i. I Colombia har Misjonsforbundet spesielt engasjert oss i hovedstaden Bogotá, kystbyen Barranquilla og nå sist i Cali. Her samarbeider colombianske menighets- og sosialarbeidere med norske misjonærer om blant annet menighetsplanting, barnehage- og skoledrift, rehabilitering av rusmisbrukere, fosterhjem for gatebarn og fjernadopsjon. De colombianske medarbeiderne sørger for den daglige driften, mens misjonærene i hovedsak er rådgivere for de forskjellige sosiale prosjektene. En av hovedutfordringene for tiden er å overgi ansvar for arbeidet til nasjonale organisasjoner og medarbeidere. Misjonsforbundet i Colombia (FIPEC) er ungt og trenger støtte i forholdsvis lang tid framover. I fellesskap bidrar DNM til å bygge opp misjonsforbundet i landet med menigheter og institusjoner. Misjonsforbundet (DNM) ønsker tilstedeværelse av 5-7 misjonærer i flere år framover. Stjørdal Misjonsmenighet støtter arbeid med menighetsbygging og ledertrening i byen Cali i Colombia. Her er mange med god vilje, men med svake lederfunksjoner. FIPEC satser aktivt i Cali med støtte fra Misjonsforbundet i Norge. Vår menighets støtte går til arbeidet i Cali.

Ikke nøl, ta kontakt med oss