Livets gang

Dåp

”Voksendåp” kalles det ofte, men en mer korrekt betegnelse er ”dåp av troende”. Det er nemlig ikke alder som er avgjørende for denne handlingen, men troserfaringen forut for handlingen.

I Apostlenes Gjerninger i Det Nye Testamente i Bibelen kan vi lese flere slike beretninger om mennesker som kom til tro på Jesus og ble døpt. De som hørte Peters tale den første pinsedagen og som kom til tro i kapittel 2. Den etiopiske hoffmannen som evangelisten Filip traff på reise på en øde vei i kapittel 8. De første hedninger som kom til tro i huset til Kornelius i kapittel 10. Ja, i den kristne kirkes første par århundrer var det på denne måten dåp ble praktisert. Først tro, så dåp. Dette mener også vi i Stjørdal Misjonskirke er den rette rekkefølgen, og derfor praktiserer vi, som mange andre kirker, dåp av troende. Når det gjelder barna, tror vi at de er innesluttet i Jesu frelsesverk som var for alle mennesker og at de hører Guds rike til.

Derfor har vi en egen seremoni hvor vi velsigner barna, slik som Jesus gjorde (Markusevangeliet kapittel 10, versene 13-16). Etter som de vokser opp og selv kommer fram til en bevisst tro på Jesus, er tiden inne for at de kan døpes. For noen skjer denne bevisstgjøringen tidlig, mens andre bruker lenger tid på den.

For den som ikke er vokst opp under kristen påvirkning i barndommen men kommer til tro på Jesus senere i livet, er dette også den rette rekkefølgen: Først tro, så dåp. Hvis du er i den situasjonen at du har kommet til tro på Jesus, men ikke er døpt ennå, vil vi mer enn gjerne hjelpe deg slik at du kan få bli døpt. På den måten kan du få erfare en begravelse av det gamle livet som du levde uten Jesus og en oppstandelse til et nytt liv sammen med Jesus, det som dåpen symboliserer så sterkt når den som døpes først senkes ned i vannet og så reises opp igjen, slik Paulus beskriver det i Kolosserbrevet kapittel 2 vers 12.

Ikke nøl, ta kontakt med oss