Livets gang

Medvandring

Intet menneske er en øy, skrev den engelske poeten John Donne tidlig på 1600-tallet. Likevel kan livet av og til oppleves som om man er en øy – en øde øy. Da kan det være godt å vite at det går an å ta kontakt for å få hjelp. Ha en å snakke med, en som kan lytte, en medvandrer som kan gå noen skritt sammen med deg. Stjørdal misjonskirke har mange medlemmer som, enten gjennom utdanning eller gjennom livets erfaringer, har opparbeidet seg kompetanse på det å være en medvandrer. Disse vil gjerne gå livets vei et stykke med deg når du trenger det. Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet kan du kontakte oss på post@misjonskirka.org. Alle henvendelser av denne art vil behandles konfidensielt.

Ikke nøl, ta kontakt med oss