Misjon

Romania

Romania er det landet som misjonsforbundet i Norge ønsker å satse på i årene som kommer. Som et av flere tidligere østblokkland er Romania preget av fattigdom og landet lider under utbredt korrupsjon og arbeidsløshet.

Folketallet ga?r stadig nedover fordi mange ma? reise utenlands for a? finne arbeid og kunne forsørge famil- ien. I dag er det ca 5 millioner rumenere som arbeider i utlandet, de fleste i Italia og Tyskland. Mange av dem som ogsa? er romfolk, sitter pa? gatene i de fleste byene i Vest-Europa og tigger. Mange tjener bedre pa? det enn a? arbeide hjemme, om de skulle være hel- dige a? fa? en jobb. En arbeidsledig familie med a?tte barn fa?r bare 500 kr i ma?neden i stønad! Men na? vil syv kristne menigheter med romfolk i Calarasi-provinsen gjøre noe med dette og snu pa? utviklingen i sitt eget hjemland. Romer og romfolk har innsett at skal de fa? foran- dring, ma? de fa? i gang næringsetablering og utvikling. De vil etablere ulike arbeidsplasser og institusjoner i sitt lokalsamfunn. Menighetene i Calarasi har definert følgende visjon: Vi vil være til velsignelse for va?rt eget lokalsamfunn og for hele nasjonen.

Menigheten va?r pa? Stjørdal har engasjert seg i dette arbeidet, og vi har vært pa? besøk flere ganger allerede. Utover næringsutvikling og etablering av en microfinansordning, vil arbeidet bla. besta? i følgende: bidra med utdeling av mat til fattige familier, fa? i gang barnehage, skole og helsesenter sentralt i regionen, støtte pastorer og et bredt diakonalt arbeid, bygge hus for de aller fattigste, – det koster 40000 kr for et enkelt hus til en stor familie! Vi ønsker a? være med og gi verdighet til mennesker som blir sett ned pa? og trakassert av storsamfunnet, vise dem respekt og kjærlighet, og a? kunne formidle evangeliet til sa? mange som mulig. Va?rt arbeid er en del av et større arbeid innen misjonsforbundet, vi samarbeider med sju andre menigheter i Norge. Sammen har vi betydelige res- surser, ba?de økonomiske og menneskelige. Vi ønsker a? bety en forskjell for mennesker i Calarasi- regionen i a?rene fremover!

Ikke nøl, ta kontakt med oss