Livets gang

Skole

Fagerhaug kristne skole (FKS) og Fagerhaug International School (FINT), som også er en del avFagerhaug oppvekstsenter , eies også av Stjørdal misjonskirke. FKS, som er en 1-10 skole, er den eldste enheten ved Fagerhaug Oppvekstsenter. Den ble etablert i 2001 og har blitt et anerkjent, privat skolealternativ i Værnesregionen og omegn. De ansatte representerer bred kompetanse og bakgrunn. Skolen følger offentlig godkjente læreplaner og tilbyr skolegang for alle slags elever, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet. FINT åpnet dørene i august 2013, og ble den første internasjonale skolen i Nord-Trøndelag. Undervisningen foregår på engelsk. Alle elevene får også undervisning i norsk, i tråd med krav og mål i læreplanen (Kunnskapsløftet). Skolen jobber for å bli en autorisert IB-skole. Pr i dag er skolen IB-kandidat. Den internasjonale skolen opplever økt etterspørsel og tar imot elever i 1 – 7 trinn. Hvert skoleår legges det til ett klassetrinn, til skolen er en 1-10 skole.

Ikke nøl, ta kontakt med oss