Livets gang

Ved livets slutt

Memento mori – Husk, du skal dø. Det å kunne forholde seg til livet og døden på en god måte er ikke alltid så lett. Og så står vi alle der en dag. Ved en grav hvor vi skal ta avskjed med noen som har stått oss nær. Og vi vet at livet skal fortsette for oss som er tilbake. Misjonskirka bistår sine medlemmer i forhold til det praktiske ved sorgsamtale og forrettelse ved begravelser.

Mange opplever det å ha minnesamvær etter begravelsen som en fin måte å få startet opp «hverdagen» igjen. Misjonskirka har, med sin størrelse, mulighet for fleksible løsninger som kan romme både mindre og større minnesamvær.

Rammene som et kirke- bygg gir skaper også gode omgivelser for at den gode samtalen om livet og døden skal kunne eie rom, slik at det forhåpentligvis kan hjelpe oss å ta de første stegene inn i en hverdag som aldri vil være helt den samme.

Og så tror vi ikke at døden har det siste ordet. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.», sa Jesus. Det finnes et håp for den som har himmel over livet sitt, også i møte med døden.

Ikke nøl, ta kontakt med oss