Livets gang

Vielse

Misjonskirka kan også tilby kirkelig vielse. Å inngå ekteskap er en offentlig handling som tradisjonelt i Norge har vært knyttet til kirken med kirkelig vielse. Det er fortsatt flere tusen par som hvert år tilkjennegir at de ønsker Guds velsignelse over ekteskapet sitt.

Det store rommet. Bryllup er for mange ensbetydende med mange gjester og stort selskap. Det er den dagen i livet man ønsker å dele gleden med familie, slekt og venner, og det har vi rom for i Misjonskirka. Vi har en stor kirkesal som kan brukes både til selve vielsen og til selskapet etterpå. Mulighetene for organisering og utsmykning er mange, og alt ligger til godt til rette for en flott markering av en av livets høytidsdager.

Det lille rommet. Mange har opplevd ting i livet eller er i en økonomisk situasjon som gjør at de ikke finner det naturlig å ha et stort bryllup, men de ønsker likevel å få en kirkelig velsignelse over samlivet sitt. Også her kan vi tilby en seremoni i et lite, innredet rom i Misjonskirka. Her er det kanskje bare forloverne og den aller nærmeste familie som er til stede, og rammene er tilpasset den mindre forsamlingen, men det høytidelige blir tatt vare på gjennom omgivelsene som også her kan legges til rette slik den enkelte ønsker.

Så enten dere er på utkikk etter det store eller det lille rommet i forbindelse med bryllup så kan Misjonskirka hjelpe deg til å finne en løsning som kan passe for dere!

Ikke nøl, ta kontakt med oss