Jesus er herre

Jesus er herre

De første kristnes bekjennelse var dette enkle, men samtidig kraftfulle, Jesus er Herre! I en tid og kultur der Keiseren i Roma var den eneste som kunne titulere seg med betegnelsen Herre, var dette sprengstoff. Å nekte å anerkjenne keiserens herredømme kunne føre til...
Å be som Jesus lærte oss

Å be som Jesus lærte oss

«Når dere ber, skal dere si: Far! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og la oss ikke komme i fristelse.» (Lukas 11,2-4) Slik svarte Jesus da...
Bønn

Bønn

I oppstarten av denne høsten ønsker vi å sette fokus på bønn. Ole Hallesby beskriver i sin bok “Fra bønnens verden” bønnen som sjelens åndedrett, og han skriver også at bønn er å lukke Jesus inn. Mange kristne opplever bønn som et vanskelig tema og har en...