Delta

Medlemskap

Det er to måter å være medlem på, du kan velge den éne eller begge.

Medlem av menigheten, – for deg som:

  • er over 15 år
  • tror på den treenige Gud og har tatt imot frelsen i Kristus Jesus
  • ønsker å leve etter Guds ord
  • ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen med de andre i menigheten

Du kan kun melde inn deg selv.

Medlem av trossamfunnet, – for deg som:

  • er norsk statsborger
  • ønsker at dine skattepenger skal gå til Stjørdal misjonskirke i stedet for til andre trossamfunn (økonomien til Den norske kirke påvirkes ikke av dette)
  • ikke er medlem av Den norske kirke eller et annet trossamfunn i Norge (ev utmelding derfra må gjennomføres først)

Hvis du har foreldrerett for barn under 15 år kan du med samtykke fra den andre forelder melde barn inn i trossamfunnet sammen med deg.

Søknadskjema for medlemskap

Misjon

Stjørdal misjonskirke er engasjert i misjon gjennom menighetsbyggende og diakonalt arbeid i flere land.

Gi

Menighetens aktiviteter drives stort sett av frivillige gaver og bare i mindre grad av offentlige tilskudd. Din gave hjelper oss å nå lenger. Ønsker du å gi en gave, finnes det flere måter å gi på: 

  1. Du kan overføre til kontonummer 4202.22.36150. Send oss en mail på post@misjonskirka.org med navn og personnummer dersom du ønsker skattefradrag.
  2. Du kan gi i gudstjenestene i kirka. Der er det mulig å gi både med kontanter og kort