Oppdatert info: Konkurransen er avsluttet, vi kommer med nærmere info på en senere tidspunkt.

Nytt navn på området hvor kirken vil ligge

Hei! Angående samlokaliseringen trenger vi et nytt navn på området hvor Fagerhaug skole og kirken vår vil ligge. Vi synes ikke Evja er et godt navn, og utfordrer deg til å sende inn ditt forslag, samt en kort begrunnelse om navnet du har valgt. La oss sammen sette vårt eget preg på området!

Eks: Hvor finner jeg Misjonskirka?

«Jo den ligger på Kransen i Stjørdal, på sutterøya i Stjørdal»

 

Konkurranseregler

• Du må være medlem av Stjørdal misjonskirke
• Frist for å sende inn ditt bidrag er 01.08.2018
• Navnet trenger ikke å ha noen tilknytning til området
• Stjørdal misjonskirke er ikke forpliktet til å bruke navnet
• Hvis flere foreslår det navnet som blir valgt, blir vinneren avgjort ved trekking
• Du kan delta ved å sende inn en e-post til; post@misjonskirka.org / levere inn en lapp til misjonskirka eller sende oss en privat melding på Facebook
• Forslagene vil bli vurdert av jury på tre personer med fagbakgrunn i markedsføring
• Valgt navn og vinner vil bli annonsert på en av våre gudstjenester i august.
Vinneren mottar et gavekort hos torgkvartalet på kr 1500,-