Barn

Søndagsskole

På søndagene kl 11 har vi søndagskole for alle barn fra 4 år og ut 4. klasse. Her blir vi kjent med Gud og hverandre. Alle generasjoner har en felles start i storsalen. Våre samlinger består lek, undervisning og annen moro. Vi ønsker å gi barna en god start i livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankring

Treffpunkt

Åpent treff for alle som er hjemme med små barn. Mange velger å ta med seg søsken fra barnehagen for å få en annerledes hjemmedag også. Barn i alderen 0-5 år leker her. Ta med matpakke. Voksne prater og hygger seg og barna leker. Hver tirsdag fra 9-12.

Tweens

På søndagene kl 11 har vi Tweens for alle barn fra 5. til 7. klasse. Her blir vi kjent med Gud og hverandre. Alle generasjoner har en felles start i storsalen. Våre samlinger består lek, undervisning og annen moro. Vi ønsker å gi barna en god start i livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankring.

Share

De som er mellom 10 til 13 år har sitt treffsted på SHARE. Annenhver fredag fra kl 17.00-19.00 åpnes dørene for spill og aktiviteter, musikk, undervisning, lek og kafé. Trygge voksne legger til rette for at barna inkluderes i aktiviteter og får utfolde seg på mange forskjellige arenaer.

Barnevelsignelser

Et nytt familiemedlem er kommet til verden. Gleden er stor og livet endres for alle involverte, foreldre, søsken, besteforeldre… Hvordan markere takknemligheten over et nytt liv i familien? Hvordan gi en takk til Livets Skaper for barnet han gitt oss? I Misjonskirka markerer vi fødsel og nytt liv i en familie ved at barnet bæres fram for Gud og menigheten for å bli bedt for og velsignet. I Markusevangeliets tiende kapittel fortelles det om hvordan små barn ble båret til Jesus for at han skulle røre ved dem. På samme måte ønsker vi å bære våre barn til Jesus i takknemlighet for det nye livet han har betrodd oss ansvaret for og for å be om at han skal velsigne dem. Dette tilbudet om barnevelsignelse er ikke bare begrenset til menighetens medlemmer, men er noe som er åpent for alle som ønsker å markere at et nytt liv er kommet inn i familien og som vil be om Guds hjelp og velsignelse til det ansvaret som følger med det.

Powered by Cornerstone