Visjon

"Stjørdal misjonskirke er et åpent og ekspanderende fellesskap der mennesker møter Gud, opplever hans nærvær og kraft og utrustes til tjeneste."

Visjonen støttes opp av, og får sin kraft fra Jes. 54, 1-3: Rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i jubel, du som ikke var i barnsnød! For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! For du skal bre deg ut både til høyre og venstre, og din ætt skal skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagte byer.

Visjonens fem søyler:
- Åpent og ekspanderende
- Fellesskap
- Der mennesker møter Gud og opplever hans nærvær og kraft
- Utrustes
- Tjeneste

Powered by Cornerstone